Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Hallo, ik ben Vania. Voor een goede vriendin van mij doorloop ik momenteel het traject van eiceldonatie. Voor haar is dat de enige kans om nog eigen kinderen te kunnen krijgen. Zwanger worden ging bij mij vrij makkelijk en ik heb ook steeds mee gedaan met Moeders voor Moeders. Ik hoop dan ook dat ik mijn vriendin kan helpen. Deze week begin ik met de decapeptyl. Ik hoop hier vooral te lezen over jullie IVF/ICSI ervaringen tot en met de punctie. Hopelijk is er straks voldoende voor een terugplaatsing bij mijn vriendin.
  3. Poca

    IVF en relatie

    Hi Shadow, ben je nog aanwezig hier? Ik kwam je topic tegen en voel exact hetzelfde. Kvroeg me af hoe het nu met je gaat en of jullie 'het overleefd' hebben...
  1. Load more activity

Announcements×
×
  • Create New...

Important Information